Menestyksekäs huutokauppa

Punkalaitumen Lions-klubeilla

LC Punkalaidun piti hyväntekeväisyyshuutokaupan Ukrainassa käytävän sodan uhrien auttamiseksi lauantaina 1.4.2023 Punkalaitumella Seuratalo Vartiolan piha-alueella. Huutokaupan kahviotoiminnasta vastasi paikkakunnan toinen Lions-klubi LC Punkalaidun/Fiina ja lapsiparkkia alueella pitivät MLL:n Punkalaitumen osaston aktiivit. Hyväntekeväisyyshuutokaupan tuotto ylitti kaikki rohkeimmatkin ennakkoarviot, sillä huutokaupan kokonaistuotto on huikeat 26 400,07 €, josta LC Punkalaidun/Fiinan kahvion ja makkaranpaistopisteen tuotto on sekin varsin vakuuttava 2 402,55 €.

Molemmat klubit lahjoittavat osuutensa huutokaupan tuotosta lyhentämättömänä LCIF:n kanavia hyödyntäen suoraan Ukrainaan, jossa pakallinen Lions -klubi hoitaa lahjoituksen perille apua eniten tarvitseville.

Mistä tämä kaikki oikein alkoikaan?

Satoja, satoja ja satoja talkootyötunteja  - pyyteetöntä työtä hyväntekeväisyyden eteen.

Kuulostaako tutulta?

Voidaan kai sanoa, että kyseessä on Lions toimintaa parhaimmillaan. Klubimme presidentti Jari Kantonen totesi heti kautensa alussa, että hän haluaa klubimme olevan jollakin tapaa mukana ukrainalaisten auttamisessa. Varsin pian runsaista ideoista valikoituikin ajatus järjestää hyväntekeväisyyshuutokauppa ukrainalaisten auttamiseksi.

Ajatus mitä todennäköisemmin lähti liikkeelle klubimme historiasta, sillä LC Punkalaidun piti varainhankinta-aktiviteettina suurhuutokauppoja vuosina 1959 - 66. Olosuhteet olivat tosin 60 vuotta sitten täysin erilaiset, kuin nykymaailmassa, mutta ajatusta lähdettiin kuitenkin innolla jalostamaan eteenpäin. Näin jälkeenpäin ajateltuna, kaikki meni hyvin, joten kannatti ehdottomasti lähteä mukaan huutokauppamaailmaan – siitäkin huolimatta, vaikka emme olekaan huutokauppa-alan ammattilaisia.

Lahjoittajien merkitys tärkeä

Huutokaupan onnistumisen kannalta on tietenkin ensiarvoisen tärkeää, että huutokaupassa on riittävästi huudettavia tuotteita ja palveluita, joten klubimme lionit lähtivät jo hyvissä ajoin tavoittelemaan Punkalaitumen ja lähialueen yrityksiä, yksityishenkilöitä ja muitakin organisaatioita ja kyselemään, josko he lähtisivät mukaan tähän tärkeään tempaukseen. Alusta lähtien oli selvää, että lahjoitettavien tuotteiden tulee olla laadukkaita, sillä emme halunneet pitää rompe- tai kirpputoria.

Klubimme jäsen lion Olli Kohijoki suunnitteli ja rakensi omaehtoisesti klubillemme uudet verkkosivut, hyödyntäen Lions-liiton tarjoamaa pohjaa. Tämä osoittautuikin ”kullan arvoiseksi ratkaisuksi” hyväntekeväisyyshuutokaupan kannalta. Huutokaupattavat tuotteet ja palvelut päivitettiin lähes reaaliaikaisesti klubimme verkkosivuille yleisön nähtäväksi.

Klubimme verkkosivut toimivat siten huutokaupattavien tuotteiden ja palveluiden näyttönä. Muutoinkin uudistetut verkkosivumme tuovat kaivattua näkyvyyttä sekä klubillemme, että myös koko Lions -toiminnalle. Uskomme, että näkyvyydellä on pidemmällä aikavälillä merkitystä myös klubimme jäsenhankinnan kannalta. Näytti myös siltä, että alueemme yrittäjät, asukkaat ja yhdistyksetkin ajattelivat samalla tavalla kuin mekin - ukrainalaisia tulee auttaa. Koimme kaikki pyyteettömästi tämän auttamistarkoituksen yhteiseksi päämääräksemme. Tästä on osoituksena mm. se, että huutokaupattavien tuotteiden ja palveluiden määrä oli lopulta huikeat 163 lyöntiä.

Tehokas markkinointi – huutokaupan onnistumisen edellytys

Huutokaupan onnistumisen kannalta oli huudettavien tuotteiden lisäksi tärkeää, että saamme huutokauppaan myös tarpeeksi yleisöä ja huutajia. Tästä johtuen kiinnitimme huutokaupan markkinointiin erityistä huomiota. Teimme mm. talkoilla Punkalaitumen merkittävämpien sisääntuloteiden varsille mainoslakanat, jotka sitten rakennuksiin tai peräkärryihin kiinnitettyinä muistuttivat paikkakunnalle saapuvia tulevasta hyväntekeväisyyshuutokaupasta. Lisäksi julkaisimme lähialueen paikallislehdissä sekä maksullisia mainoksia, että myös ilmaisia huutokauppaa koskevia ”puffeja”.

Jo alusta lähtien meille kävi myös selväksi, että sosiaalisen median eli somen vaikutusta ei kannata aliarvioida. Tästä johtuen suuntasimme markkinointia, etenkin viimeisinä viikkoina ennen huutokauppaa, entistä enemmän mm. Facebookiin. Täytyy kuitenkin totuuden nimissä todeta, että Facebookin tehokas hyödyntäminen on klubimme osalta selkeä tulevaisuuden kehityskohde.

Markkinointimme onnistui kuitenkin riittävän hyvin, sillä huutokauppapaikalla oli arviolta vähintään 400 henkilöä. He olivat tulleet nauttimaan kauniista keväisestä päivästä ja leppoisasta huutokauppatunnelmasta, jota osaltaan loi ansiokkaasti meklarina toiminut klubimestarimme lion Jukka Uusi-Kouvo.

Huutokaupan aluksi tunnelmaa loivat osaltaan myös Huittisten soittokunnan esittämä laadukas puhallinmusiikki ja Huittisten Musiikkiopiston mainio rumpuryhmä. Tästä kaikesta lausumme luonnollisesti kiitokset kaikille lahjoittajille ja huutajille ja muillekin yhteistyötahoille, jotka toiminnallaan edesauttoivat hyväntekeväisyyshuutokauppamme onnistumisen.

Oli selvästi havaittavissa, että myös tilaisuuden yleisö ja huutajat olivat pyyteettömästi mukana toteuttamassa tätä tärkeää yhteistä päämääräämme.


Kiitos kaikille!


Teksti: Matti Juti

LC Punkalaidun/Fiinan tuleva presidentti Tarja Kurikka ja LC Punkalaitumen presidentti Jari Kantonen luovuttivat huutokaupan tuoton M-piirin LCIF-koordinaattori Veli-Matti Anderssonille M-piirin vuosijuhlassa
Huutokauppa 1.4.2023 Kuva Olli Vuorisalo