Kuva Olli Vuorisalo

Lions Club Punkalaidun

Klubimme on toiminut vuodesta 1957 alkaen mm. keräämällä varoja ja toteuttamalla palveluaktiviteetteja lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten auttamiseksi.

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, ikääntyneisiin, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä.

Lue lisää toiminnasta

Palvelua paikkakunnan hyväksi vuodesta 1957

Kirkkoherra Saloviuksen hautapaasi

20.9.2022

Punkalaitumen kirkkoherrana vuosina
1852 – 72 toimineen Anders Johan Saloviuksen hautamuistomonumentin kunnostus Punkalaitumen hautausmaalla. Lion Jouko Saarinen idean "isänä" hoiti hankkeen alusta loppuun. Hautamonumentin kunnostuksen teki ostopalveluna Kivi-kaiverrus Niittymäki Loimaalta.

Sankaripatsas, Punkalaitumen kirkko, sankarihautausmaa Klubin toimesta palavat sähkökynttilät sankarimuistomerkillä itsenäisyyspäivästä loppiaiseen. Kynttilälyhdyt lisätään patsaan juurelle itsenäisyyspäiväksi ja jouluksi.
Sotaanlähdön muistomerkki, "Sisu, voima, uskollisuus" LC Punkalaidun on pystyttänyt veteraanikiven Seuratalo Vartiolan, entisen suojeluskuntatalon, läheisyyteen kunnioittamaan sotiemme veteraanien työtä isänmaamme hyväksi.
Leijona Areena Palveluaktiviteetti lähiliikuntapaikan hankkimiseksi kaikkien kuntalaisten vapaaseen käyttöön. Arne Ritari-säätiön apurahan sekä paikallisten yritysten ja yksityishenkilöiden yhteistyössä toteutettu hanke. Kenttä luovutettiin Punkalaitumen kunnalle 21.8.2021.

Lionstoiminta 74 vuotta Suomessa

Lions-järjestö on maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hyväntekeväisyysjärjestö, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille. Lionstoiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä. Keräysten tuotto välttämättömien keräyskulujen jälkeen käytetään kokonaan avustuskohteisiin. Lionstoiminta on iloista yhdessä tekemistä – se on monta tapaa tehdä hyvää.